OGŁOSZENIE !!!

15 Lip

  O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !         W związku z rozbudową wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody przy ul. SPORTOWEJ i  ul. CHOROSZEWSKIEGO w dniu: 16.07.2019r. od godziny 800 … Read More »

Ogłoszenie!!!

3 Lip

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !        W związku z awarią wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody przy ul. KIELECKA, ul. ŚWIERKOWA i OSTOJÓW od Straży Pożarnej do Termatexu w dniu: … Read More »

OGŁOSZENIE!!!

1 Lip

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !     W związku z awarią wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody przy ul. KOŚCIUSZKI od numeru 12 do końca ulicy w dniu: 02.07.2019r. od godziny 800 … Read More »

OGŁOSZENIE

26 Cze

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !      W związku z modernizacją przepompowni wody może wystąpić przerwa w dostawie wody przy ul. ZAGÓRSKIEJ od firmy MAXOL do końca ulicy w dniu: 27.06.2019r. od godziny … Read More »

Nowe taryfy za wodę i ścieki

15 Maj

Suchedniów dn. 15.05.2019 r.                 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na postawie art. 24 c ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017 poz. … Read More »

Informacja o obowiązkowej legalizacji podliczników wody

14 Maj

Informacja o obowiązkowej legalizacji podliczników wody: Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie przypomina odbiorcom korzystającym z wodomierzy-podliczników o obowiązku ich okresowej legalizacji lub wymiany. Każdy wodomierz (zarówno główny jak i tzw. podlicznik), którego wskazania są podstawą do rozliczeń finansowych (w tym … Read More »

OGŁOSZENIE!!!

29 Kwi

O G  Ł O S Z E N I E   ! ! !      W związku z awarią wodociągu może wystąpić przerwa w dostawie wody przy ul. Świerkowej od McDonald’s do końca ulicy w dniu: 29.04.2019r. do odwołania Za występujące … Read More »