Nowe taryfy za wodę i ścieki

15 maj

Suchedniów dn. 15.05.2019 r.                 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na postawie art. 24 c ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017 poz. … Read More »

Taryfa za wodę i ścieki

31 sty

Suchedniów dn. 20.07.2015 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1-7 i 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r poz.139) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie nr … Read More »