Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Kościelna 21
26-130 Suchedniów

Godziny pracy
poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Kierownik:

inż. Mariusz Brzeziński

Telefony
tel: 41 25 43 101
tel/fax: 41 25 44 692

Telefon alarmowy po godz. 15:00 w sprawie:
awarii sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
zimowego utrzymania dróg
tel: 502 722 143

Adres email
e-mail: zgk@zgksuchedniow.pl

Numer konta bankowego: 65 8520 0007 2001 0027 8959 0001