Prace nurków przy wymianie napowietrzania na Oczyszczalni ścieków w Suchedniowie

16 gru

W dniach od 15 do 25 listopada 2021 roku na Oczyszczalni ścieków w Suchedniowie odbywały się prace przy wymianie napowietrzania w reaktorach biologicznych. Wykonawcą w/w prac była firma FROG Sp z.o.o z siedzibą w Elblągu. W ramach zamówienia wykonane zostały następujące zadania:

1. Wymiana membran i opasek na dyfuzorach rurowych.

2. Montaż prowadnic i mocowań wirownic.

3. Batymetria zalegającego osadu.

Celem prac była poprawa jakości parametrów ścieków odprowadzanych z Oczyszczalni ścieków w Suchedniowie.