Awaria na ulicy Warszawska

15 Lut

W związku z koniecznością usunięcia awarii wodociągu wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Warszawska w dniu: 16.02.2016r. od godz. 8:00 do godz. 14:00. Za występujące utrudnienia przepraszamy Odbiorców wody.

Awaria na ulicy Jasna

12 Lut

W związku z awarią na ulicy Jasna, wystąpi przerwa w dostawie wody na Osiedlu Jasna w dniu 12.02.2016 r. Przewidywany czas przerwy: od godziny 8:00 do godziny 15:00. Za występujące utrudnienia mieszkańców przepraszamy. Kierownik Zakładu Stanisław Dymarczyk

Taryfa za wodę i ścieki

31 Sty

Suchedniów dn. 20.07.2015 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1-7 i 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r poz.139) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie nr … Read More »