OGŁOSZENIE !!!

29 Mar

Informujemy, iż dnia 02.04 2021 r. kasa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej ul Kościelna 21 będzie czynna do godz 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE – OSADY ŚCIEKOWE 2021

11 lt.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie uprzejmie informuje, że uległa zmianie godzina złożenia i otwarcia ofert w dniu 15.02.2021r. na odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie i unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805.   SKMBT_C36421021109430 SKMBT_C36421021108520 SKMBT_C36421021108521 SKMBT_C36421021109431