ROZLICZENIA I WPŁATY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie prosi o dokonywanie wpłat za korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków na numer konta bankowego:
65 8520 0007 2001 0027 8959 0001.
Jednocześnie przypominamy, że w tytule przelewu powinny zostać umieszczone takie dane jak:
* imię i nazwisko kontrahenta
* adres
* numer faktury i/lub numer kontrahenta znajdujący się na fakturze.