Zimowe odśnieżanie dróg Gminnych

                  W związku z częstymi interwencjami Mieszkańców postanowiliśmy udostępnić na Naszej stronie internetowej szczegółowy wykaz zimowego utrzymania dróg gminnych.

Na drogach Gminnych wprowadzone zostały zróżnicowane standardy zimowego utrzymania:

  • Standard IV
  • Standard V
  • Standard VI

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżania jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

Poniżej znajduje się mapa przedstawiająca ulice, które podlegają pod drogi gminne z naniesionymi na nie kolorami.
Kolor czerwony (standard IV) , kolor pomarańczowy (standard V) , oraz kolor zielony (standard VI) odnosi się do odpowiednich standardów zimowego utrzymania dróg gminnych, które to zostały opisane poniżej mapy.

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych:

 

Drogi oznaczone kolorem CZERWONYM ( standard IV)

Drogi oznaczone kolorem POMARAŃCZOWYM ( standard V )

Drogi oznaczone kolorem ZIELONYM ( standard VI )

 

Poniżej zamieszczone zostały załączniki do pobrania:

UWAGA ! W załączniku nr. 1 standardy odśnieżania tj. kolejno I, II, III to standardy IV, V, VI zgodne z rozporządzeń „Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.” które to dotyczą odśnieżania dróg gminnych.

załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz odśnieżania dróg gminnych

załącznik nr 2. Szczegółowy wykaz odśnieżania dróg powiatowych