Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej !

30 Wrz

              29 września w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie została podpisana preumowa pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Suchedniów na realizację projektu – „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej”              Celem projektu jest wprowadzenie procesu polegającego na … Read More »