Zarządzenie Nr 22/2023

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie z dnia 15.12.2023r w sprawie zmiany ceny za nieczystości ciekłe dostarczane pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewczej przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Zarządzenie nr 22

Zarządzenie Nr 15/2023

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie z dnia 7 września 2023r. w sprawie zmiany ceny za nieczystości płynne dostarczane pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewczej przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

Zarządzenie nr 15

Zarządzenie Nr 10/2023

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie z dnia 7.06.2023r. w sprawie wprowadzenia do stosowania znaku graficznego – logo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

Zarządzenie nr 10.1

Zarządzenie nr 10.2

Zarządzenie Nr 9/2023

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie z dnia 31.05.2023r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

Zarządzenie nr 9