Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania Mieszkańcom Suchedniowa reprezentującym firmy, mające siedziby nie tylko na terenie naszego miasta, za zakup roślin do prowadzonej przez Zakład szkółki zieleni. Przekazane środki pozwoliły nam na zakup sadzonek, które upiększą nasze miasto. Dziękujemy:

Trans-Kop Suchedniów – Jarosław Niemczyk, Rafał Niemczyk, Daniel Wiącek

Malibu FHU Euromobil – Grzegorz Tumulec

Hotel Stary Młyn – Adrian Piwowarczyk

Hotel Świętokrzyski – Przemysław Działak

Bomaks – Jacek Marszałek 

F.H.U. Internal – Krzysztof Tumulec

Studio Fryzur Monika Madej

P.H.U. GERARD – Gerard Magdziarz

Dziękujemy również Trawy Ozdobne Stara Błotnica za nieodpłatne przekazanie kilkudziesięciu sztuk traw i roślin ozdobnych.