Informacja o wynikach naboru na stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie

„Rodzice – Dzieciom” – prezentacja zawodu technologa oczyszczalni ścieków w Przedszkolu Samorządowym w Suchedniowie.