Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Żeromskiego w Suchedniowie

W ramach zadania wykonano:

  • kanał grawitacyjny o długości 2731,5m
  • kanał tłoczny o długości 1831,7m
  • kanały boczne o długości 566,5m
  • wysięgniki do przyłączy o długości 1397m
  • 2szt. pompowni ścieków i 1 szt. tłoczni ścieków
  • chodnik i nowa droga na całek długości zadania

Koszt całej inwestycji ok. 13 mln złotych.