Informacja dla mieszkańców

Informujemy, że w związku z wdrożeniem nowego systemu do rozliczania opłat za wodę i ścieki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, mogą wystąpić utrudnienia za które przepraszamy.

Płatności u inkasenta zostają zawieszone.

Prosimy o podawanie nr telefonów komórkowych oraz adresów e-mail w celu poprawy komunikacji oraz rozliczeń z Państwem.

W razie pytań z Państwa strony prosimy o kontakt.