Rodzice – Dzieciom – prezentacja zawodu technologa oczyszczalni ścieków w Przedszkolu Samorządowym w Suchedniowie.

W dniu 11 marca 2024 r. przedszkolna grupa „Delfinków” miała okazje poznać specyfikę zawodu technologa oczyszczalni ścieków. W ramach bardzo ciekawej akcji pt.: „Rodzice – Dzieciom” organizowanej przez Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie, rodzice mogą opowiedzieć dzieciom o swojej pracy zawodowej.

Pani Aleksandra Błasiak zajmująca się na co dzień technologią oczyszczania ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie przybliżyła dzieciom na czym polega omawiany zawód.

Nasze Przedszkolaki dowiedziały się przede wszystkim co to są ścieki, jak wyglądają rury kanalizacyjne, jakie są etapy oczyszczania ścieków. Na zdjęciach mogły zobaczyć jak wygląda oczyszczalnia ścieków w Suchedniowie oraz znajdujące się w niej laboratorium wraz ze sprzętami niezbędnymi do pracy technologa oczyszczalni. Największe zainteresowanie wzbudziły mikroorganizmy powodujące usuwanie zanieczyszczeń organicznych ze ścieków.

Pani Ola rozmawiała z dziećmi również na temat tego, jak ważne jest by do toalet nie wrzucać odpadów, które bardzo źle wpływają na stan kanalizacji, powodując liczne awarie oraz stwarzając zagrożenie dla poprawności działania urządzeń oczyszczalni.

Przedszkolaki z grupy „Delfinki” były bardzo zainteresowane specyfiką pracy technologa oczyszczalni ścieków, zadawały dużo pytań oraz miały mnóstwo pomysłów jak dbać o naszą oczyszczalnie poprzez codzienne kontynuowanie prawidłowych nawyków w swoich domach.

Na zakończenie nasi najmłodsi słuchacze otrzymali książeczki pt.: „Moja ekologia”, w których mogą znaleźć mnóstwo informacji  pomocnych w tworzeniu świadomości ekologicznej.

Serdecznie dziękujemy za przemiłą atmosferę oraz możliwość przekazania wiedzy na temat pracy technologa oczyszczalni ścieków.