Budowa kanalizacji sanitarnej – Aglomeracja Suchedniów – V etap.

Kolejna wybudowana przez Gminę Suchedniów i oddana do użytku sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 6km, 2 ogrodzone i oświetlone przepompownie z hydrantami i samoczynnie załączającymi się agregatami prądotwórczymi.

Wartość zadania to prawie 7 milionów złotych.

Zapraszamy mieszkańców ulic Langiewicza, Jarzębinowej oraz Słonecznej do składania w biurze ZGK wniosków o przyłączanie się do sieci.