„Rodzice – Dzieciom” – prezentacja zawodu technologa oczyszczalni ścieków w Przedszkolu Samorządowym w Suchedniowie.