Wzrost liczby odbiorców a działalność oczyszczalni

Wzrost liczby odbiorców a działalność oczyszczalni ścieków w materiale przygotowanym przez TV Świętokrzyska.