Obsadzono łącznik Ogrodowej i Pasternik

Przy Apartamentach Pasternik na końcu łącznika między ulicą Ogrodową a Pasternik zostały zagospodarowane dwie powierzchnie. W pierwszej kolejności powierzchnia została oczyszczona ze starych rośli a następnie z własnej hodowli posadzono horensje, trawy oraz żurawki.