Ulica Słowackiego pięknieje!

Na ulicy Słowackiego (przed przedszkolem) został obsadzony fragment pobocza trzema gatunkami traw. W dalszej kolejności przed Hotelem Świętokrzyskim oraz Nadleśnictwem Suchedniów ziemia została wybrana poniżej poziomu krawężnika a powierzchnia przykryta agrotkaniną zakupioną przez wyżej wymienionych. Po posadzeniu roślin, Nadleśnictwo oraz właściciel hotelu we własnym zakresie wypełni ją kamykami ozdobnymi.