Badania wody – SUW JÓZEFÓW

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach wykonała badania wody w SUW „Józefów”. Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdanie z badań wg stanu na dzień 21.11.2023 r.

sprawozdanie z badań – 21.11.2023