Informacja o wynikach naboru na stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie