Indywidualne rachunki bankowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie informuje, iż od 1 września 2023 roku wprowadza indywidualne rachunki bankowe dla wpłat dokonywanych przez wszystkich odbiorców. Oznacza to, że każda osoba opłacająca fakturę za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będzie dokonywała wpłat na własny, indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Zakład. Numer indywidualnego rachunku będzie widniał na wystawionym dokumencie sprzedaży.