PODZIĘKOWANIE

30 lis

Szanowni Państwo

Z dniem 1 grudnia 2021r. przestaję pełnić funkcję Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim z którymi zetknąłem się na swojej drodze zawodowej za współpracę, za okazaną życzliwość i pomoc.
Przez te wszystkie lata miałem bardzo wiele kontaktów z Mieszkańcami Miasta i Gminy, które były dla mnie zawsze wielką inspiracją. Dziękuję za współpracę przedsiębiorcom, instytucjom i wszystkim innym podmiotom.
Dziękuję serdecznie moim współpracownikom z Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pracowaliście zawsze Państwo niezwykle zgodnie, dynamicznie i efektywnie.
Mam nadzieję, że ocena mojej pracy na tym stanowisku w ogólnym rozrachunku jest pozytywna. Z tym poczuciem kończę pracę na stanowisku i serdecznie dziękuję wszystkim za wieloletnią współpracę.
Jeśli Państwo uznacie, że ZGK pod moim kierunkiem nie zmarnował cennego czasu, to taka opinia będzie dla mnie i dla moich współpracowników, wiele znaczącą nagrodą.
Mojemu Następcy życzę wielu sukcesów, sił, pomysłów i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia zaplanowanych celów i realizacji założonych planów. Dziękując wszystkim za współpracę, życzę zdrowia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

                                                                                 Z wyrazami szacunku

                                                                                 Stanisław Dymarczyk