Nowy cennik za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie uprzejmie informuje, że na podstawie Decyzji WA. RZT.70.100.2021/13 z dnia 27.04.2022r. wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 309/XLV/2022 z dnia 26.05.2022r. w Suchedniowie – w  sprawie ustalenia dopłat taryfowych cen wody i ścieków – od dnia 1.06.2024r. wchodzą w życie nowe ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Suchedniów. 

W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2024 roku ceny netto i brutto wody i ścieków oraz opłata abonamentowa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie wynoszą: Cennik