Telefony inkasentów

18 sty

W przypadku nieobecności właścicieli posesji w dniu odczytów wodomierzy prosimy o bezpośredni kontakt z inkasentami w celu podania stanu licznika: Inkasent 1: 537-665-899 Inkasent 2: 537-665-808 Harmonogram odczytów wodomierzy z poszczególnych ulic również można sprawdzić na powyższych numerach.

Nie należy wrzucać!

5 sty

Do kanalizacji wrzucany tony śmieci rocznie. Śmieci powodują zatory i są przyczyną awarii. Utrudniają oczyszczanie ścieków. Nie należy wrzucać: Do sieci kanalizacyjnej nie powinny trafiać: