Nie należy wrzucać!

Do kanalizacji wrzucany tony śmieci rocznie. Śmieci powodują zatory i są przyczyną awarii. Utrudniają oczyszczanie ścieków. Poniżej przedstawiamy Państwu infografikę, która przedstawia, czego nie wrzucać do kanalizacji:

Jeśli nie należy wrzucać do kanalizacji, to gdzie?

Część z wymienionych w infografice rzeczy, należy wyrzucać do śmieci – po ich odpowiedniej segregacji.

Inne rzeczy odbiera Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5 (teren byłej Fabryki Urządzeń Transportowych).