Wymiana wodomierzy analogowych na wodomierze elektroniczne

Szanowni  Mieszkańcy!

W związku z modernizacją Zakładu Gospodarki Komunalnej trwa wymiana wodomierzy analogowych na  wodomierze elektroniczne, z których odczyty wykonywane są zdalnie. Oznacza to, że inkasenci nie muszą wchodzić do domu Klienta, aby dokonać odczytu. U Tych z Państwa, u których ta wymiana jeszcze nie nastąpiła, pracownik ZGK  zobowiązany jest odczytać  wodomierz osobiście. W sytuacji nie zastania Państwa w domu, inkasent pozostawi informację z prośbą o podanie odczytu.

Sposoby płatności faktur za wodę i ścieki pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 40 (Dz.U.2022.896) Prawo pocztowe, uprzejmie informujemy, że skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji mieszkańca Suchedniowa. Skrzynka powinna być standardem, tak jak numer domu, czy dzwonek do drzwi.