Badania wody – SUW KRZYŻKA

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach wykonała badania wody w SUW „Krzyżka”. Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdanie z badań wg stanu na dzień 22.05.2023 r.

SUW-KRZYZKA-3