Podziękowanie

szkółka roślin

Szkółka roślin w ZGK

Dbamy o zieleń

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie dbamy o zieleń na terenie Miasta i Gminy. Jest to jeden z obszarów naszej działalności.