Nowa taryfa za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie uprzejmie informuje, że na podstawie Decyzji WA.RZT.70.100.2021/13 z dnia 27.04.2022 r. wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 309/XLV/2022 z dnia 26.05.2022 r. w Suchedniowie – w sprawie ustalenia dopłat taryfowych cen wody i ścieków – od dnia 01.06.2023 r. wchodzą w życie nowe ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów.

W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2023 roku ceny netto i brutto wody i ścieków oraz opłata abonamentowa ulegają zmianie.

Nowa taryfa za wodę i ścieki do pobrania – Taryfa 2023 – pobierz