Wymiana podliczników wody

Uprzejmie prosimy Odbiorców usług pobierających wodę na cele rolnicze i utrzymanie zieleni o zgłoszenie się do Biura Obsługi ZGK w celu wymiany podliczników wody, które straciły okres ważności.

Okres legalizacyjny układu pomiarowego wynosi 5 lat. Urządzenia, które nie zostaną wymienione przez abonentów będą rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że rozliczenie odbywa się według wskazań wyłącznie wodomierza głównego (naliczanie opłat włącznie z odprowadzaniem ścieków).

OSTATECZNY TERMIN WYMIANY WSZYSTKICH PODLICZNIKÓW ZAINSTALOWANYCH PRZED 01.01.2019 R. – UPŁYWA W DNIU 30.06.2023 roku

zgłoś stan wodomierza